pl

Prosto i szybko!!!
W 3 krokach do twojego dowodu

Tu możesz tworzyć własnego dowodu osobistego NOWEJ
AMERIKI z twoimi danami. Po wypełnieniu formularza
otrzymujesz twojego dowodu we wybranej
przez ciebie drukarnii w twoim sąsiedztwie.
sprawdzaj i wyślij
odbieraj
Produkcja twojego dowodu osobistego NOWEJ AMERIKI kosztuje 8 zł, których trzeba zapłacić w drukarnii przy odbiorzy.

Twoje dane dowodu osobistego NOWEJ AMERIKI:

dowód (pierwsza strona)
nazwisko:
imie:
miejsce urodzenia/
data urodzenia:
adres:
twoje zdjęcie:
dowód (druga strona)
wzrost:
kolor oczu:

kontrola dowodu
sprawdź twoje dane!

pierwsza strona
pierwsza strona
druga strona
druga strona

dane drukarnii:
Chcesz teraz wysyłać twojego dowodu do druku?

Nie wybrałesz drukarnię (przy kroku drugim)!!!
firma:
właściciel:
ulica:
kod pocztowy/
miejscowość:
Stan:
Telefon:
Faks:
czynny: